Library

 

519 Delia
Minneapolis, KS 67467

Minneapolis, KS 67467

785-392-3205


Link: Library Page

Minneapolis Library Website

Library Hours
Monday, Tuesday & Thursday
10 a.m. - 7 p.m.
Wednesday & Friday
10 a.m. - 5 p.m.
Saturday
10 a.m. - 3 p.m.
Closed Sunday